บางกอกแอร์เวย์สแจ้งกำหนดการย้ายระบบการให้บริการผู้โดยสารระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562

เรียน ท่านผู้โดยสารทุกท่าน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจะทำการปรับเปลี่ยนและย้ายระบบที่ให้บริการผู้โดยสาร ได้แก่ ระบบสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร และระบบเช็คอินผู้โดยสาร

โดยทางสายการบินฯ จะทำการย้ายระบบอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 19.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี้